باز کردن ایران سیاسی ایرانی انتخابات

باز کردن: ایران سیاسی ایرانی انتخابات ایرانیان احمدی نژاد حسن روحانی احمدی نژاد ریاست جمهوری نتیجه انتخابات انتخابات شوراها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به دسته‌بندی رأی ملت کشور عزیزمان ایران به حلال و حرام

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهور تصریح کرد: جنبش زیاد دوقطبی در کشور، به مصلحت ملی نیست.

واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به دسته‌بندی رأی ملت کشور عزیزمان ایران به حلال و حرام

واکنش معاون سیاسی دفتر مدیر جمهور به دسته بندی رأی ملت کشور عزیزمان ایران به حلال و حرام

عبارات مهم : ایران

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهور تصریح کرد: جنبش زیاد دوقطبی در کشور، به مصلحت ملی نیست.

به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی، دفتر مدیر جمهور در تصویر العمل به بعضی بیانات و تعبیر رأی ملت به حلال و حرام، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به دسته‌بندی رأی ملت کشور عزیزمان ایران به حلال و حرام

«جمع آرا دوستان اصولگرا در۹۶ از جمع آرا متعلق به همه آنان در ۹۲ کمتر هست؛ این نشان می دهد که آنان هم در انتخابات شکست خورده اند و هم درپایگاه اجتماعی؛

آرا اینان آرا طیفی رنگارنگ است که این بار ناپایدار و جبری، پشت سر یک فرد غیرسیاسی قرار داده شد و نمی توان آن را شخصی و جزو شاخصه های آن کاندیدا دانست؛

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهور تصریح کرد: جنبش زیاد دوقطبی در کشور، به مصلحت ملی نیست.

این دوستان خود را نماد اسلام و ارزش های آن پنداشته و مجاز می دانند تا در کارزار انتخابات بیشترین بهره را از دین برده و هر فاجعه ای!! را توجیه دینی نمایند؛

در کنار توجیه دینی مجازند مخالفین خود را به بی دینی، توده واری، رای حلال و رای حرام و… متهم کنند؛ که البته پایتخت کشور عزیزمان ایران پاسخ ارزش را در ۹۴ و کشور عزیزمان ایران در ۹۶ داد؛

دوستان؛ جنبش زیاد دوقطبی در کشور، به مصلحت ملی نیست؛ کشور، یک ملت، یک رهبر، یک دولت دارد، به نتیجه های انتخابات و دولت مشروع برآمده از آن متعهد بمانیم؛

واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به دسته‌بندی رأی ملت کشور عزیزمان ایران به حلال و حرام

تحریک، راه دوام آراء شما نیست؛ راه نگه داشتن هواداران نیست؛ راه ماندن در عالم سیاست و سیاست ورزی نیست؛ باید اخلاق و اعتماد به ملت را پیشه کنیم؛

در هیچ کجای دنیا دوباره پشت سرشکست خورده ها قرار نمی گیرند؛ رسم است که آن کاندیداها، مسئولیت شکست را به عهده گرفته و از عالم سیاست خداحافظی کنند؛

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهور تصریح کرد: جنبش زیاد دوقطبی در کشور، به مصلحت ملی نیست.

به دفعات، در سپهر سیاست ایران، حضور چندباره کاندیداهای شکست خورده، آزموده شده است هست؛ باور کنید مردمان در سیاست ورزی واکنش‌ها یکسان و شباهت های زیادی دارند.

البته در سیاست، تحمل شکست های مکرر در پایگاه اجتماعی و انتخابات وکاندیداها سخت هست؛ تنها، عوض کردن رویکرد تئوریک و عملی می تواند باعث بازسازی شود؛

واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به دسته‌بندی رأی ملت کشور عزیزمان ایران به حلال و حرام

شما دوستان، هیچگاه از واقعیت سیاست درس نگرفته و همواره شکست خورده اید؛ صورت سازی مجدد از کسانی که در نزد مردم بازنده شده است اند، یک خطای استراتژیک است

درس مسابقه در سیاست: تمکین نتیجه انتخابات؛ بررسی دلائل شکست و درس از آن؛ بازسازی شرائط حضور مجدد؛ احترام به افکارعمومی؛ و تغییرگفتمان و اشخاص اصلی.»

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | سیاسی | انتخابات | شکست خورده | نتیجه انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs