باز کردن ایران سیاسی ایرانی انتخابات

باز کردن: ایران سیاسی ایرانی انتخابات ایرانیان احمدی نژاد حسن روحانی احمدی نژاد ریاست جمهوری نتیجه انتخابات انتخابات شوراها

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی وحدت دنیا اسلام جهت کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد / قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه جهت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد، وحدت دنیا اسلام و همگرایی کشورها جهت برون رفت از بحران های متعدد در این منطقه

وحدت دنیا اسلام جهت کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد / قاسمی

قاسمی: وحدت دنیا اسلام جهت کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد

عبارات مهم : اسلام

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه جهت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد، وحدت دنیا اسلام و همگرایی کشورها جهت برون رفت از بحران های متعدد در این منطقه حساس است.

به گزارش مهر؛بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به بیانات ستیزه جویانه جانشین ولیعهد عربستان در مصاحبه با یکی از رسانه های کشورش، سخنان وی را در خوش بینانه ترین حالت ناشی از فهم نادرست شرایط منطقه دانست و گفت: این بیانات سند گویایی جهت ترویج تروریسم و پیگیری سیاست های تنش ساز و مخرّب سعودی ها در منطقه و پرسشها کشور عزیزمان ایران است.

وحدت دنیا اسلام جهت کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد / قاسمی

بهرام قاسمی با اشاره به اینکه شرایط کنونی منطقه مناسب طرح چنین تفکرات غیرسازنده ای نیست، افزود: آنچه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران طی سالهای گذشته در کلام و عمل نشان داده، تلاش جهت استفاده از نقاط یکسان جهت حصول به تفاهم و گشودن باب همکاری با تمام کشورهای منطقه بوده و این گونه بیانات در حالیکه منطقه تنش آلود غرب آسیا بیش از هر منطقه دیگری به تفاهم و همکاری میان کشورها نیازمند هست، دور از خرد سیاسی و گامی نادرست و خطایی راهبردی تلقی می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به ادعاهای مطرح شده است در سخنان این شاهزاده سعودی تأکید کرد: آنچه جهت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد، وحدت دنیا اسلام و همگرایی کشورها جهت برون رفت از بحران های متعدد در این منطقه حساس هست؛ بحران هایی که ریشه در مداخلات خارجی و زایش و رشد تفکرات افراطی و تروریسم تکفیری داشته و از سوی اندیشه های فرقه گرایانه وهابیت در عربستان سعودی تغذیه می شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه جهت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اهمیت دارد، وحدت دنیا اسلام و همگرایی کشورها جهت برون رفت از بحران های متعدد در این منطقه

واژه های کلیدی: اسلام | ایران | اسلامی | کشورها | سعودی ها | شاهزاده سعودی | عربستان سعودی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs