باز کردن ایران سیاسی ایرانی انتخابات

باز کردن: ایران سیاسی ایرانی انتخابات ایرانیان احمدی نژاد حسن روحانی احمدی نژاد ریاست جمهوری نتیجه انتخابات انتخابات شوراها

گت بلاگز اخبار اجتماعی تعدادی از کارگران ایرانی قربانی حمله تروریست‌ها شدند/ نیازمند بازبینی در سیاست

رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO گفت: بر این باوریم که رویکرد”تعامل سازنده” کشور عزیزمان ایران که در چهار سال گذشته پیگیری شده است و به تعمیق صلح در دنیا کمک کرد

تعدادی از کارگران ایرانی قربانی حمله تروریست‌ها شدند/ نیازمند بازبینی در سیاست

علی ربیعی : تعدادی از کارگران ایرانی قربانی حمله تروریست ها شدند/نیازمند بازبینی در سیاست های توسعه، اشتغال و مقابله با فقر هستیم

عبارات مهم : ایران

رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO گفت: بر این باوریم که رویکرد”تعامل سازنده” کشور عزیزمان ایران که در چهار سال گذشته پیگیری شده است و به تعمیق صلح در دنیا کمک کرده است می تواند در پرسشها محیط زیستی و اقتصاد سبز نیز مبنا قرار گرفته و مسیرهای جدیدی جهت همکاری بگشاید.

به گزارش ایلنا به ژنو، علی ربیعی رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO در سخنانی در یکصد و ششمین اجلاس بین المللی کار با تاکید بر رویکرد تعامل سازنده دولت روحانی در چهار سال گذشته گفت: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران آمادگی دارد در سطوح منطقه ای و بین المللی جهت توسعه کسب و کارهای سبز، توسعه پرسشها ناشی از اقتصاد سبز و کمک به آرزوی بزرگ های شرکت جهانی کار و پیشبرد کار شایسته از مسیر توسعه پایدار، همکاری کند.

تعدادی از کارگران ایرانی قربانی حمله تروریست‌ها شدند/ نیازمند بازبینی در سیاست

متن کامل این صحبت به این شرح است:

آقای رییس، وزرا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، زن ها و آقایان

رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO گفت: بر این باوریم که رویکرد”تعامل سازنده” کشور عزیزمان ایران که در چهار سال گذشته پیگیری شده است و به تعمیق صلح در دنیا کمک کرد

در روزهای اخیر جریان تروریستی که دامنگیر جامعه جهانی شده است هست، به مجلس نمایندگان وکانون دموکراسی کشور کشور عزیزمان ایران حمله ور شد و متاسفانه منجر به قربانی شدن تعدادی از هم وطنانمان به خاص تعدادی کارگر بی گناه گردید. در بعضی مناطق پدیده تروریست فراتر از بحث محیط زیست، جنگ و خشونت سالهاست که امنیت شغلی و مواردی نظیر توسعه پایدار را به خطر انداخته و بیکاری گسترده و مهاجرت نیروی کار و فقر گسترده از نتیجه های چنین پدیده ای است.

از طرفی در هم آمیختگی تهدیدهای زیست محیطی با بی ثباتی، خشونت و جنگ بر پیچیدگی مسایل دنیای کار افزوده هست. من فکر می کنم در مورد مساله ابتکار سبز و مهاجرت نمی توان فارغ از مسایل خشونت و جنگ افروزی در بخشی از دنیا به نتیجه های مشخصی رسید و این عنوان می تواند دردستور کار برنامه های آینده ما باشد.

با این وصف من اعتقاد دارم ابتکار سبز بایستی همگام با ابتکار آینده کار دنبال شود.امروز بیش از هر زمانی این دو حوزه به هم مرتبط و هم افزا شده است اند. دیگر درک اهمیت نگاه سرمایه ای و استرتژیک به محیط زیست و ضرورت توسعه پایدار سخت نیست. در بخشی از دنیا و بخصوص منطقه ما به واسطه پرسشها زیست محیطی جدی در منابع آب، پدیده ریزگردها و فرسایش خاک نیازمند بازبینی در سیاست های توسعه، اشتغال و مقابله با فقر هستیم.

تعدادی از کارگران ایرانی قربانی حمله تروریست‌ها شدند/ نیازمند بازبینی در سیاست

تاکید بر صنایع سرمایه بر و مبتنی بر منابع در گذشته هم چنین باعث شده است است میزان اشتغال زایی اقتصاد متناسب با نیازمندی های بازار کار نباشد. توسعه مشاغل سبز بی گمان پاسخی است که توامان حل مسئله اشتغال و مواجهه پایدار با پرسشها زیست محیطی را تقویت می کند. این در شرایطی است که تلاش جهت رشد اقتصاد سبز از طریق کم کردن انتشار گازهای گلخانه ای و کم کردن اثرات منفی تغییرات اقلیمی وقت مناسبی را در اختیار بازیگران دنیای کار قرار داده است که ضمن حفظ محیط زیست، اشتغال را زیاد کردن داده و از بیکاری بکاهند.

ایران ضمن اعلام تعهد به معاهده جهانی تغییرات آب و هوایی، جهت توسعه اقتصاد سبز، ایجاد اشتغال از طریق این مشاغل و کمک به فرایند رشد فراگیر فقرزدا تلاش می کند . در این مسیر از توسعه همکاری های بین المللی نیز استقبال می نماید.

رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO گفت: بر این باوریم که رویکرد”تعامل سازنده” کشور عزیزمان ایران که در چهار سال گذشته پیگیری شده است و به تعمیق صلح در دنیا کمک کرد

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همچنین قصد دارد با استفاده از دانش داخلی و اصلاح در زیرساخت های قانونی ، آموزش، راه اندازی استار تاپ ها و توسعه فناوری های نوین سهم اقتصاد سبز در کل اقتصاد کشور عزیزمان ایران را زیاد کردن دهد. در این راستا از همکاری بین المللی نیز استقبال می کند.

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همچنین از هرگونه ابتکار اقتصادی، فناورانه و سیاسی که به کشورهای خاورمیانه یاری کند به عوض مسابقه های ناصحیح در بهره برداری از منابع طبیعی منطقه و شدت یافتن بحران های سیاسی ناشی از پرسشها محیط زیستی با یکدیگر همکاری کرده و از شدت پرسشها بکاهند، استقبال می نماید.

تعدادی از کارگران ایرانی قربانی حمله تروریست‌ها شدند/ نیازمند بازبینی در سیاست

ما به کشورهای منطقه پیشنهاد می کنیم جهت ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای مناسب جهت انجام کار یکسان در زمینه حل پرسشها محیط زیستی با یکدیگر همکاری کنیم و در جهت تشکیل منطقه ای قویتر به اصلاح پرسشها محیط زیستی یاری رسانیم.

امیدواریم در نتیجه این کارها مهاجرت ناشی از کم آبی کم کردن یابد و تثبیت و توسعه اشتغال دربخش کشاورزی را شاهد باشیم.

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران آمادگی دارد در سطوح منطقه ای و بین المللی جهت توسعه کسب و کارهای سبز، توسعه پرسشها ناشی از اقتصاد سبز و کمک به آرزوی بزرگ های شرکت جهانی کار و پیشبرد کار شایسته از مسیر توسعه پایدار، همکاری کند.

ما بر این باوریم که رویکرد”تعامل سازنده” کشور عزیزمان ایران که در چهار سال گذشته پیگیری شده است و به تعمیق صلح در دنیا کمک کرده است می تواند در پرسشها محیط زیستی و اقتصاد سبز نیز مبنا قرار گرفته و مسیرهای جدیدی جهت همکاری بگشاید.

واژه های کلیدی: ایران | اشتغال | همکاری | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | اشتغال زایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs